• základní biochemická a hematologická vyšetření z běžně získávaných biologických materiálů jako krev, moč, další tělesné tekutiny a biologické materiály
  • specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech)
  • konziliární služby v oblasti klinické biochemie a hematologie
  • vyšetření pro veterinární účely
  • vyšetření pro samoplátce
  • související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu)
  • komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost MUDr. Josef Čáp, klinická biochemie s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření.

Naším cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Naše možnosti

MUDr. Josef Čáp, klinická biochemie s.r.o. se zabývají vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

MUDr. Josef Čáp,
klinická biochemie s.r.o.

Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02
+420 461 533 444, 737 004 430

Společnost MUDr. Josef Čáp, klinická biochemie s.r.o. je součástí skupin laboratoří

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)