Na kterémkoliv odběrovém místě z uvedené mapy je možno provést odběr a to bez ohledu na místní příslušnost lékaře, výsledek bude doruče v každém případě tam, kam má dle běžných zvyklostí. Příklad: Obvodní lékař v Otrokovicích mě vybavil žádankou na provedení odběru, nicméně již nemám čas přejíždět na polikliniku v Otrokovicích, ale budu shodou okolností ještě na poliklinice ve Zlíně, tedy nic nebrání navštívit odběrové místo ve Zlíně a odběr uskutečnit tam.

Kliknutím na zvýrazněné místo v mapě získáte informaci o odběrovém místě ...  odběrové místo
  odběrové místo / laboratorní pracoviště
  laboratorní pracoviště

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření.

Naším cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Naše možnosti

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. se zabývá vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Klinická biochemie Svitavy s.r.o.
Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02
+420 571 666 444, 737 004 430

Pracovní doba: 7:30 – 15:30

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)

-->